Polski
pl
English
en
Implantologia
Czym jest implant?
Implant dentystyczny jest to niewielka śrubka o średnicy ok. 3-4 mm i długości od 7 do 21 mm. To element, który ma za zadanie zastąpić naturalny korzeń zęba, dlatego swym kształtem przypomina go. Wykonany jest z czystego tytanu, materiału tolerowanego przez tkanki żywe naszego organizmu.

Wskazania
Wskazania do zabiegu implantologicznego są wtedy, gdy u pacjenta występuje: brak jednego zęba, brak kilku zębów lub całkowity brak zębów. Utrata zębów może być skutkiem wypadku, zbyt poźnego leczenia chorego zęba, parodontozy. Pacjent może cierpieć na dziedziczną wadę braku zdolności wytworzenia związków zębowych. Wszystkie wyżej wymienione sytuacje są determinantami do zastosowania u pacjenta implantów zębowych.

Brak pojedynczego zęba - W przypadku gdy u pacjenta występuje brak pojedynczego zęba, implant jest idealnym rozwiązaniem. Jest bardzo stabilnym fundamentem dla korony, a ponadto nie jest konieczne opiłowanie dwóch sąsiednich (najczęściej zdrowych) zębów w celu umieszczenia na nich mostu.Utrata kilku zębów - Gdy pacjent stracił kilka zębów, niezastąpionym rozwiązaniem jest umieszczenia mostu na kilku implantach. Zaletą jest fakt, że rozwiązanie to stosujemy niezależnie od stanu sąsiednich zębów. W związku z tym, że most oparty jest na implantach i funkcjonuje samodzielnie, nie musimy oszlifowywać sąsiednich zębów.Bezzębie - Najlepszym rozwiązaniem jest proteza umieszczona na implantach. Stosujemy wtedy dwa rozwiązania:
Proteza całkowicie oparta na implantach polecana jest szczególnie pacjentom, którzy mają dużo kości. Praca taka wymaga umieszczenia, np. w żuchwie od 6 do 10 implantów (w zależności od indywidualnych warunków). Następnie, na implantach przy pomocy śrub osadza się i stabilizuje stałą protezę, którą odkręcić może tylko stomatolog.Proteza częściowo oparta na implantach - może być umieszczona na dwóch implantach, które zwykle wkręca się w miejscu kłów. W celu uzyskania lepszej stabilizacji mozemy umieścić cztery implanty, rozmieszczając je tak, by tworzyły wierzchołki trapezu. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku implanty szynujemy retencyjną belką.
Przeciwwskazania
Implantacja wymaga wcześniejszej konsultacji, podczas której pacjent wypełnia kwestionariusz zdrowia. Ponadto specjalista zadaje pajentowi kilka pytań odnośnie obecnego stanu zdrowia oraz przebytych chorób. Na podstawie zdjęcia RTG lub RVG (które wcześniej wykonujemy na miejscu w klinice), specjalista dobiera odpowiedni dla pacjenta system implantacyjny. Dopiero po wykonaniu tych czynności lekarz jest w stanie powiedzieć pacjentowi, czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do wykonania zabiegu.

Zalety
Współczesna stomatologia zapewnia pacjentom idealne rozwiązania zarówno pod względem funkcjonalnym jak i estetycznym. Implantologia jest z pewnością dziedziną przodujacą, gdy mowa o najcenniejszych osiągnięcia chirurgii stomatologicznej. Dzięki wykorzystaniu osteointegracji tytanu z kością, zaprojektowano idealnie odzwierciedlajacą protezę korzenia zęba. Nie ma nic ważniejszego dla człowieka, jak odzyskanie utraconych przez organizm tkanek, w taki sposób, że nie odczuwamy żadnej różnicy w ich funkcjonowaniu. Tak właśnie jest z implantem dentystycznym. Dzięki niemu, po krótkim czasie, zostaje w pełni przywrócona funkcja żucia. Pacjent nie martwi się o to, że w trakcie nagryzania twardych pokarmów, praca protetyczna ulegnie przemieszczeniu. Implanty to wielki krok na przód w stomatologii, zapewniający pacjentom pewność i komfort każdego dnia.

Systemy implantologiczne
Dobór odpowiedniego systemu implantacyjnego jest sprawą indywidualną. Lekarz dobiera implant, biorąc pod uwagę takie kryteria jak: ilość kości w planowanym miejscu wprowadzenia wszczepu, odcinek szczęki, w którym ma być umiejscowiony oraz ogólny stan kości, w której znajdzie się implant. W naszym gabinecie wykorzystujemy tylko najwyższej jakości implanty firmy Camlog, 3i oraz Astra Tech. Są to produkty firm stojących na czele w dziedzinie zaawansowanych badań i rozwoju implantologii stomatologicznej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach: www.fmdental.pl, www.jaknaturalnezeby.pl, www.implanty3i.plPrzykładowe zabiegi:

Pacjentka z wrodzonym brakiem zęba
siecznego bocznego z założonym aparatem
ortodont. w celu uzyskania odpowiedniego
miejsca na koronę siekacza.

Stan po implantacji oraz założeniu
korony tymczasowej kompozytowej

Stan po założeniu korony ostatecznej
pełnoceramicznej zacementowanej
na łaczniku cyrkonowym

Pacjentka z brakiem zęba siecznego bocznego
w szczęce

Stan po implantacji i wykonaniu korony
tymczasowej z kompozytu

Stan po wykonaniu korony
pełnoceramicznej na łączniku cyrkonowym

Pacjent z brakiem siekacza
w szczęce

Stan po zabiegu implantacji i uzupełnieniu koroną
metalowo-ceramiczną

Pacjent z brakiem zęba przedtrzonowego po lewej
stronie w żuchwie, przed zabiegiem implantacji

Stan po implantacji i założeniu korony
metalowo-ceramicznej około 3 miesiące po zabiegu
mapka Adres gabinetu:

ul. Popowicka 28
54-237 Wrocław


Wizyty ustalane są w godzinach:
od poniedziałku do piątku: 8:00 - 20:00
telefon:
71 790 53 36
696 941 506


email:
rejestracja@twoj-stomatolog.pl
stomatolog
Home